Kā motivēt darbiniekus, regulāri informējot

Motivācija ir lielisks rīks darbinieku iesaistei un produktivitātes veicināšanai. Dažādas prakses rāda, ka darbiniekus motivē viņu novērtēšana, iesaiste lēmumu pieņemšanā un izaugsmes iespējas, kā arī abpusēja atvērta komunikācija [1]. 

Aptaujā 85% darbinieku norādīja, ka viņi jūtas ļoti motivēti, kad saņem regulāru informāciju par jaunumiem uzņēmumā [2]. Pētījumā noskaidrota pozitīva iekšējās komunikācijas korelācija ar darbinieku motivāciju. Proti, 83% darbinieku ir apmierināti ar iekšējo komunikāciju un vienlaikus 59% darbinieku jūtas motivēti un 37% – periodiski [3]. Tāpēc šajā rakstā uzmanība tiks pievērsta tieši informēšanas nozīmei darbinieku motivēšanā.

Kādu informāciju iekļaut komunikācijā, lai tā motivētu?

  • Uzņēmuma vērtības un mērķi

Darbinieku periodiska informēšana par uzņēmuma vērtībām, mērķiem iesaista viņus uzņēmuma kultūrā un tās tālāku iedzīvināšanu caur darbiem un attieksmi. Ar regulāru komunikācija ir panākams, ka ikviens uzņēmumā – darbinieki un menedžeri – zina uzņēmuma kultūru, vērtības un mērķus. Un tas savukārt palīdz darbiniekiem apzināties viņu darba jēgu un personisko ieguldījumu.

  • Atgriezeniskā saite

Pozitīva un kritiska atgriezeniskā saite motivē darbiniekus. Kāds būtu īstais balanss, lai darbinieki priecātos par labi padarīto un reizē turpinātu savu izaugsmi? Veicot novērojumus un analīzi, speciālisti ir norādījuši uz attiecību 5:1 starp pozitīvu komentāru un konstruktīvu kritiku [4].

  • Izmaiņas un plāni tuvākā un tālākā nākotnē

Informējiet komandu par izmaiņām, to ietekmi, jaunumiem un plāniem. Līdz ar to darbinieki būs gatavi gaidāmajam un jutīsies iesaistīti, jo uzņēmums ar viņiem rēķinās. Uzņēmumam ir svarīgi būt cilvēcīgam un iejūtīgam komunikācijā, kad tiek nodota informācija par pārmaiņām. Reizēm tas prasa īpašu sagatavošanos.

  • Veiksmes stāsti un sasniegumi

Prieku un motivāciju, kā arī lepnumu sniedz uzzināšana par uzņēmuma – savas darba vietas panākumiem, vai to būtu sasniegusi visa komanda kopā vai darbinieki individuāli. Kad kolektīvs vēl ir ceļā uz nākamajiem sasniegumiem, nosūtiet motivējošus un uzmundrinošus citātus jaunas nedēļas sākumā vai izskaņā.

Kādi ir motivējošas un regulāras informācijas elementi?

Par motivējošas komunikācijas valodas elementiem ir identificēta empātija, virzienu norādīšana un nozīmes veidošana [5]. Empātija ir izmantojama uzslavēšanā par labi paveiktu darbu, radot cilvēciskuma sajūtu. Virziena norādīšanas elements izpaužas, kad vadītāji izsaka un norāda uz to, kādu sagaida darbinieku sniegumu un vada viņu uz uzdevuma sasniegšanu. Arī atgriezeniskās saites sniegšana ir virziena norādīšanas elementa piemērs. Savukārt nozīmes veidošanas elements tiek ietverts, kad vadītājs pauž savu skatupunktu par uzņēmuma kultūru un stāsta par uzņēmuma sasniegumiem [5]. Caur nozīmes radīšanas elementu arī tiek uzsvērts darbinieku paveiktā darba nozīmīgums un organizācijas vērtības [5]. Un vadītājiem, HR speciālistiem iekļaujot šos elementus saziņā ar darbiniekiem, tiek veiksmīgi veicināta darbinieku motivācija.

Pētījumā pierādījusies atvērtas, precīzas, vienkāršas, aktīvas un horizontālās komunikācijas būtiskā ietekme uz darbinieku motivāciju [6]. Kā arī izveidojiet personisku, iedvesmojošu un saistošu informācijas saturu.

Izmantojiet piemērotākus komunikācijas kanālus.

Iknedēļas informēšanai ir pieejams liels klāsts komunikāciju kanālu. Piemēram, sapulces, grupu diskusijas, e-pasti, uzņēmuma iekšējā interneta platforma, drukāta vai digitāla formāta avīze. Personīgais kontakts sniedz papildus efektivitāti, jo tad darbinieki redz vadītājus un iegūst apziņu, ka visi ir viena komanda ar vienu kopīgu mērķi. 

Vēl augstāku motivācijas līmeni sasniedziet ar abpusēju atvērtu komunikāciju, kurā arī darbinieki var brīvi un uzreiz sazināties ar vadītājiem, HR speciālistiem un kolēģiem

Noskaidrojiet, kuri komunikācijas kanāli ir efektīvākie Jūsu uzņēmumā un izmantojiet tieši tos! Ietveriet vizuālu saturu, piemēram, video, attēlus un infografikus.

Informēšana arī veicina savstarpēju uzticēšanos, kas palīdz darbiniekiem justies ievērotiem, saklausītiem un svarīgiem. Turklāt iknedēļu saņemot jaunumus, darbinieki vairāk sajūt savu darba vietu kā īpašu vietu, kurā realizēt sevi, nevis tikai kā darba kabinetu.

Komunikācijā ietveriet informāciju par uzņēmuma vērtībām un mērķiem, kā arī individuāli sniedziet atgriezenisko saiti un kopīgi lepojieties ar veiksmes stāstiem. Lūkojiet, lai saziņu veidotu tādi elementi kā empātija, virziena sniegšana un nozīmes veidošana. Šie efektīvie un pārdomātie soļi veicinās darbinieku motivēšanu un produktivitāti.
Lai informētu darbiniekus un ar aizrautību veicinātu viņu iesaisti, izvēlieties www.efectio.com/lv  digitālo platformu!

Publicēts
Kategorizēts kā General

Autors: Abra Kadabra

Lai dzīvo Abra Kadabra!